ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (1)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (19 ก.ค. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้ กลุ่มนักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐปานามา จำนวน 3 คน ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ…

Son_USA47_5
AFS Blog, Alumni's Talk

สณ USA รุ่น 46: The Next Generation ต่อยอดการเป็นนักเรียนเอเอฟเอสและการเป็นนักธุรกิจจากครอบครัว

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนักเรียนเก่า AFS ผู้ที่มีความเพียบพร้อมทางครอบครัว แต่ทำไมยังมีความต้องการที่จะไปหาประสบการณ์กับ AFS แล้วได้อะไรบ้างจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS มาทำความรู้จัก น้องสณ-นางสาวนิธินันท์ อังอุบลกุล นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการระยะ 1 ปี ประเทศสหรัฐอเมริการุ่นที่ 46  ผู้มี passion กับการทำอาหาร แต่ต้องมาดูแลธุรกิจครอบครัว ว่าน้องสณนักเรียนเก่าเอเอฟเอสคนเก่งของเรา ได้นำประสบการณ์จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาต่อยอดอย่างไรค่ะ •  •  •  •  •  น้องสณกับเพื่อนๆใน Crew Team (ทีมพายเรือของโรงเรียน)…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (1)
Uncategorized

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (26 มิ.ย. 2563)

  ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้ กลุ่มนักเรียนประเทศเม็กซิโก จำนวน 5 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ โรงแรม Brighton Grand…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)_10JUNE2020 (1)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (10 มิ.ย. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้มีประกาศเรื่องรายละเอียดการเดินทางกลับของนักเรียนประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เอเอฟเอส ประเทศไทยขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้   นักเรียนได้เดินทางออกจากประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ด้วยเที่ยวบิน KL686 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพด้วยเที่ยวบิน KL875 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 12.25 น.…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (8 มิ.ย. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้ กลุ่มนักเรียนประเทศอาร์เจนตินา จำนวน 50 คน และประเทศอุรุกวัย จำนวน 2 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ…

News

สารจากประธาน มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

  สารจากประธานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีและยังทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้หลายประเทศใช้มาตรการการปิดประเทศอันมีผลต่อการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์การท่องเที่ยวหรือการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้การแพร่ระบาดยังส่งผลไปถึงการปิดโรงเรียนในทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคจะสิ้นสุดได้ในเวลาใด สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของเอเอฟเอสสากล เอเอสเอฟประเทศอุปถัมภ์ และเอเอฟเอสประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากโครงการของเอเอฟเอสเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ ทั้งการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ และการรับนักเรียนนานาชาติมาอุปถัมภ์ในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่เอเอฟเอสให้ความสําคัญสูงสุด เอเอฟเอส สากลจึงได้ประกาศยุติโครงการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยในส่วนของเอเอฟเอสประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำนักเรียนกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. กลุ่มนักเรียนนานาชาติที่อุปถัมภ์ในประเทศไทยจำนวน 104…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (1)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (21 พ.ค. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 21 พฤษภาคม 2563   ตามที่ได้มีประกาศเรื่องรายละเอียดการเดินทางกลับของนักเรียนประเทศอาร์เจนตินา และประเทศอุรุกวัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เอเอฟเอส ประเทศไทยขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้   นักเรียนได้เดินทางออกจากประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ LA7966 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ KL875 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา…

95489621_278716176487006_3618297930114400256_n
AFS Blog, Alumni's Talk

มะเฟือง USA รุ่น 47 : จากนักเรียนเก่าเอเอฟเอส สู่อนาคตนักจิตบำบัด กับการปรับตัวสู่ “New Normal”

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา กับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดข้อจำกัดการใช้ชีวิตที่เคยเป็น “ปกติ” โดยที่เราแทบจะไม่มีข้อต่อรองได้เลย คำถามต่อจากนี้คือ แล้ว “ความปกติใหม่” หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร และเราต้องปรับตัวเราอย่างไรเพื่อให้ดำรงชีวิตต่อได้ด้วยความเข้าใจ ไม่เพียงเฉพาะกับสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัวเท่านั้น หากแต่เป็นความเข้าใจในตัวเราเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากผลกระทบของสภาวะทางจิตใจและการใช้ชีวิตต่อไปหลังจากสถานการณ์นี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้มีโอกาสคุยกับ มะเฟือง-เรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 47 ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผันตัวจากการเป็นคอลัมนิสต์ สู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนชีวิตเธออย่างไร และในฐานะอนาคตนักจิตบำบัด…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (3)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (10 พ.ค. 2563)

อ้างถึงประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำนักเรียนในโครงการที่ยังคงเหลือจำนวน 19 คนสุดท้าย จากประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกากลับประเทศไทย ดังนี้ 1. เมื่อเอเอฟเอส สากล เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส อุปถัมภ์ทั่วโลก ได้มีการประเมินสถานการณ์บริหารวิกฤตและความเสี่ยง ของสถานการณ์โควิด-19 โดยพิจารณาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด จึงได้ตัดสินใจยุติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทุกประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม…