การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประจำปี 2563 (National Meeting 2020)

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสประจำปี เป็นการประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิ, ประธานเอเอฟเอสเขต, ประธานศูนย์เอเอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์, ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต, ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์, อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

โดยในช่วงเช้า คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ได้เล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเอเอฟเอสประเทศไทย และเอเอฟเอส ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และทิศทางของเอเอฟเอสประเทศไทยหลังจากนี้

หลังจากนั้น คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เล่าถึงความร่วมมือระหว่างเอเอฟเอส ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนของครูและนักเรียนไทยที่สนใจในการเรียนภาษาจีน

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ฝ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาโครงการและองค์กร, ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ได้อัพเดทข้อมูลของแต่ละฝ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ตามด้วยการแบ่งกลุ่มเพื่อแบ่งปันความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิในรูปแบบ New Normal

และในช่วงค่ำได้มีพิธีแสดงมุทิตาคารวะแด่อาสาสมัครเอเอฟเอสผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563 โดยมีคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี และมีอาจารย์ประจวบ ชำนิประศาสน์ กรรมการมูลนิธิ กล่าวอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ รวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้คอนเซปท์ “ลอยกระทงยุค New Normal”

ทางมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ต้องขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน ผู้อุทิศทั้งเวลา แรงกาย และแรงใจ ในการช่วยฟันฝ่าอุปสรรค และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

คลิก เพื่อดูรูปทั้งหมด