เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทยจัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ AFS March Meeting 2022 ในธีมสงกรานต์ New Normal…สนุกสนานได้แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารงานของ เอเอฟเอส ประเทศไทย และแผนการดำเนินงาน ปี 2022 ให้ทุกท่านทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานเอเอฟเอสเขต ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และคุณครูอาสาสมัครด้านภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงาน อีกทั้งยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย ด้วยดีเสมอมา