วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตพัทลุง จำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ อาสาสมัครจาก Östergötland Chapter จากประเทศสวีเดน จำนวน 4 คน ในหัวข้อ Host Family Recruitment โดยอาสาสมัครจากเอฟเอสเขตพัทลุง นำเสนอข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพัทลุง และแนะนำโรงเรียนพัทลุง ตามด้วยการนำเสนอการทำงานในด้านการหาครอบครัวอุปถัมภ์

หลังจากนั้น อาสาสมัครจาก Östergötland Chapter นำเสนอข้อมูลทั่วไปของเมือง Östergötland จำนวนอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายในเอเอฟเอสเขต และการทำงานด้านการหาครอบครัวอุปถัมภ์

อาสาสมัครจากทั้งสองประเทศมีความประทับใจ​ มีความสุข และต่างได้รับประสบการณ์ ​เนื้อหาสาระ คุ้มค่า​กับการรอคอยโดยจะได้นำความรู้​และประสบการณ์​มาใช้ในการพัฒนางานต่อไป