วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น. เอเอฟเอสเขตจันทบุรีและเอเอฟเอสเขตพิจิตร ร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Bogor Chapter จากประเทศอินโดนีเซียในหัวข้อ “A day as a volunteer in another country” โดยนางอรพินท์ แนช ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตจันทบุรี และนางสาววีรญา เมฆกระจาย ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตพิจิตร นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพิจิตร พร้อมถึงเล่าประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสที่เคยเข้าร่วมโครงการ AFS Visiting Teacher Program (VTP) และ AFS Educator Program ในต่างประเทศ หลังจากนั้น Ms.Hanny Chairunnisa – Bogor Chapter Coordinator พร้อมทีมอาสาสมัครในเขต นำเสนอข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย และตามด้วยการทำงานของอาสาสมัครและกิจกรรมต่างๆ ภายในเขต
การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบถึงความแตกต่างในการทำงานและประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครของแต่ละเขต จากนั้นมีการถาม-ตอบในส่วนของ Q&A Session ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของการประชุม เพราะมีบรรยากาศที่สนุกสนานและจบการแลกเปลี่ยนของทั้งสองประเทศอย่างสวยงาม