Events, News

ประมวลภาพสอบข้อเขียนโครงการระยะ 1 ปี รุ่น 60

ประมวลภาพการสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 60 จากทั่วประเทศ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563 คลิกเพื่อดูรูป

20191222_105944
Events, News

AFS VTP Reunion 2019

ภาพบรรยากาศงาน AFS VTP Reunion 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562  โดยมีกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานนี้มีคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน คลิกเพื่อดูรูปภาพ

79603322_2997592653606787_5677364780063522816_o
Events, News

AFS National Meeting 2019

ภาพบรรยากาศการประชุมอาสาสมัครงาน AFS  National Meeting 2019 การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ และอาสาสมัครกว่า 200 คนจากเอเอฟเอสเขต  82 เขตและศูนย์ครอบครัวอุปภัมถ์ 17 ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คลิกเพื่อดูรูปภาพ