มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมคุณครูที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมี ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ นักเรียนเก่า ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาสาสมัครทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกันในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลด้านการอุปถัมภ์นักเรียนนานาชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสนับสนุน และการดำเนินงานด้านการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ กล่าวว่า “งานของเอเอฟเอส เป็นงานอาสาสมัครที่ต้องเสียสละในหลาย ๆ ด้าน โดยมีอาสาสมัครทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและสนับสนุนการอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติมาโดยตลอด เพื่อร่วมมือกันพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านภาษา และด้านวัฒนธรรมที่มีหลากหลายมาก พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายของการเรียนรู้ที่กว้างไกล และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”