เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ทั้งอาหาร งานประดิษฐ์ การแสดงรำไทย และศิลปะการป้องกันตัว มวยไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาสาสมัคร ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุม มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา