มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมทั้งนักเรียนเก่า ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาสาสมัครจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการจัดงานปฐมนิเทศครั้งนี้

การจัดงานปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิต การเรียนรู้ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้สามารถเข้าถึงความแตกต่าง และสามารถยอมรับความหลากหลายระหว่างวัฒนธรรมได้ โดยในงานนี้เอเอฟเอส ประเทศไทยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ อาสาสมัครทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และนักเรียนเก่าร่วมทำกิจกรรมและให้การต้อนรับเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยอย่างอบอุ่น

ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพยอม วลัยพัชรา กรรมการ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ทั้งนี้นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการตอนหนึ่งว่า “เมื่อ 60 ปีก่อน ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนหนึ่ง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี และวันนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศไทย โดยเอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเปิดใจรับท่านมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว ในฐานะของลูกชายหรือลูกสาว ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แขก การมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวใหม่ในชีวิตของท่าน ที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านสนุกกับการใช้ชีวิต และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศไทย”