เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ พร้อมการประชุมครอบครัวอุปถัมภ์และที่ปรึกษา โครงการบริการชุมชนและโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษา 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมี นายนพพล องค์ยลธรรม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนและอาสาสมัครต่างชาติจากประเทศเยอรมนีเข้าร่วมในการประชุมนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส ทำความเข้าใจในความแตกต่าง หลากหลายในวิถีชีวิตของสังคมไทย และเปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงแบ่งปันเทคนิคการสอนแก่อาสาสมัครชาวต่างชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนและอาสาสมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ