เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมี ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาสาสมัคร และครอบครัวอุปถัมภ์ เข้าร่วมในการประชุมนี้

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการรับอุปถัมภ์นักเรียน “มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาพลเมืองให้กลายเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า (Active Global Citizens) มาโดยตลอด วันนี้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ: Cultural Quotient) ควบคู่ไปกับการสร้างพลเมืองโลก ด้วยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราดำเนินมาโดยตลอดกว่า 60 ปี

ครอบครัวอุปถัมภ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเอเอฟเอสทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในความแตกต่าง หลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายในสังคมโลกได้

ดังนั้นในระยะเวลาตั้งแต่ 3 สัปดาห์ จนถึง 1 ปี ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนนานาชาติ จึงเป็นโอกาสดีที่ท่านและครอบครัว จะได้ใช้เวลาเรียนรู้ เข้าใจ ความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์”

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวครอบครัวอุปถัมภ์ยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และประสบการณ์เกี่ยวกับการรับอุปถัมภ์นักเรียนของอาสาสมัคร และครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรับอุปถัมภ์นักเรียนนานาชาติต่อไป