Video Conference with AFS Volunteers 1
Events

การประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom กับผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต และอาสาสมัครเอเอฟเอส

ครั้งแรกของ AFS ประเทศไทย กับการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom กับผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต และอาสาสมัครเอเอฟเอส เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2563 โดยมีผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตและอาสาสมัครเอเอฟเอสรวม 82 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม Video Conference ครั้งนี้กว่า 150 คน ในที่ประชุมเราได้มีการแชร์ วีดีโอจาก Mr. Daniel Obst ประธานเอเอฟเอสโลก และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์…

การเข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2563
Events

การเข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2563

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

1
Events, News

โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” “One Belt One Road One Classroom”

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” “One Belt One Road One Classroom” คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ห้องเรียนออนไลน์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” “One Belt One Road One Classroom” เอเอฟเอสไทย-จีน ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ…