บุรีรัมย์ – Palembang อินโดนีเซีย
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Buriram Chapter (THA) – Palembang Chapter (INA)

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงานกับเอเอฟเอสเขต Palembang ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี Mr. Arpani ประธานเอเอฟเอสเขต Palembang เป็นประธานในการประชุม การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ในหัวข้อ “A day as a volunteer in another country” เอเอฟเอสเขตบุรีรัมย์ นำโดยคุณครูศุภากร ศิวกุล ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต…

โคราช – บราซิล
AFS Volunteer, Events, News, Uncategorized

Local Chapter Exchange: Nakhonratchasima Chapter (THA) – Campinas Chapter (BRA)

Topic : Cultural Deep Dive วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 -21.00 เอเอฟเอสเขตนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม AFS Chapter Virtual Exchange กับ Campinas Chapter ประเทศบราซิลผ่านระบบออนไลน์ “หัวข้อในการแลกเปลี่ยน คือ Cultural Deep Dive” มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ทั้งหมด 9…

มุกดาหาร – Guaranda (ECU)
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Mukdahan Chapter (THA) – Guaranda Chapter (ECU)

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงาน กับเอเอฟเอสเขต Guaranda ประเทศเอกวาดอร์ โดยมี นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองประธานเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร กล่าวทักทายอาสาสมัครจากประเทศเอกวาดอร์ โดยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Local Orientations โดยก่อนการแลกเปลี่ยนในหัวข้อดังกล่าว ทางเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร ได้นำเสนอวิถีชีวิตของชาวอีสาน และได้มีการแสดงการรำบายศรี โดยอาสาสมัครภายในเขตเป็นผู้ทำการแสดง ทั้งนี้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย  

Slide1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Chiang Mai Chapter (THA) & Yogyakarta Chapter (INA)

โลกที่เชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารที่ไร้พรมแดน วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เอเอฟเอสเขตเชียงใหม่ เอเอฟเอสศูนย์อุปถัมภ์ อาสาสมัคร และนักเรียนเก่า ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงาน กับเอเอฟเอสเขต Yogyakatar ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนางสาวนภลัย  เกลื่อนกระโทก รองประธานเอเอฟเอสเขต เชียงใหม่ กล่าวทักทาย Ms Lativa Elba และคณะอาสาสมัครทางประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เอเอฟเอสเขต Yogyakatar นำเสนอหัวข้อ…

2
Events, News

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19 ในนามมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกท่าน ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนวัดราชโอรส และบุคลากรทางการแพทย์รับมอบสิ่งของในครั้งนี้

111880
Uncategorized

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19 ในนามมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกท่าน  ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ชูศักดิ์  วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศ…

S__46383134
Events, News

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19

AFS & Volunteer: CSR Anti-Covid19 ในนามมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกท่าน ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. โดยมี ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง…