featured image
AFS Volunteer, News

Electronic Book : AFS History & Chapter Administration

เรียน อาสาสมัครทุกท่าน ด้วยมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดทำไฟล์ Electronic Book ชื่อ AFS History & Chapter Administration โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบประวัติความเป็นมาของเอเอฟเอส (AFS History) 2.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบทักษะ โอกาส และขวัญกำลังใจที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร 3.เพื่อให้อาสาสมัคร รับทราบการบริหาร การดำเนินงาน และวิธีการทำงานของเอเอฟเอสภายในเขต ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (Chapter Administration) 4.เพื่อจัดทำเป็น…

88334
Events, News

Training for Trainers (T4T)

โครงการ Training for Trainers (T4T) จัดอบรมโดย Volunteer และ Staff จาก AFS GER ผ่าน Online มีอาสาสมัครเอเอฟเอสจากทุกภูมิภาคที่ผ่านการอบรมการเป็น Trainers จากเอเอฟเอส ประเทศไทย เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 17 คนทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมจะกลับมาเป็น Trainers ที่มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในการเป็น Trainers ให้กับอาสาสมัครรุ่นใหม่ต่อไป

2
Events, News

การอบรม “AFS Spirit” ออนไลน์ให้กับผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต (ด้านครูสอนภาษาจีน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรม “AFS Spirit” ออนไลน์ครั้งแรกผ่าน Zoom ให้กับอาสาสมัครใหม่ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต (ด้านครูสอนภาษาจีน) ด้วยวัตถุประสงค์ในการขยายการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรม 64 คน ที่ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ การเดินทางของอาสาสมัคร และเพื่อช่วยเราสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากหัวข้อแนะนำเอเอฟเอส โดยเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสแล้ว มีวิทยากรอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ของเรามาช่วยในการอบรมครั้งนี้ในหัวข้อ “Why Volunteer &…

123844256_372091487374045_2883780588302426127_o
Events, News

AFS-VTP CSR 2020

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มครูผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (AFS Visiting Teachers Program: AFS-VTP) ได้จัดกิจกรรม AFS -VTP : CSR’ 2020 เติมความสุข แต่งแต้มความฝันให้น้อง โดยการมอบของใช้ และบริจาคทรัพย์ให้กับผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน…

IMG_2356
Events

National Meeting 2020

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประจำปี 2563 (National Meeting 2020) การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสประจำปี เป็นการประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิ, ประธานเอเอฟเอสเขต,…

Video Conference with AFS Volunteers 1
Events

การประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom กับผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต และอาสาสมัครเอเอฟเอส

ครั้งแรกของ AFS ประเทศไทย กับการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom กับผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต และอาสาสมัครเอเอฟเอส เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2563 โดยมีผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตและอาสาสมัครเอเอฟเอสรวม 82 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม Video Conference ครั้งนี้กว่า 150 คน ในที่ประชุมเราได้มีการแชร์ วีดีโอจาก Mr. Daniel Obst ประธานเอเอฟเอสโลก และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์…

การเข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2563
Events

การเข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2563

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร และอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

1
Events, News

โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” “One Belt One Road One Classroom”

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” “One Belt One Road One Classroom” คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ห้องเรียนออนไลน์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หนึ่งชั้นเรียน” “One Belt One Road One Classroom” เอเอฟเอสไทย-จีน ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ…