เอเอฟเอส กำลังเปิดรับสมัคร!!!

kake VIE-main

Asia Kakehashi Project + (Plus) 2024

Asia Kakehashi Project + (Plus) 2024 High School Program in Japan (Full Scholarship) Building Bridges between High school Students in Japan and Asia.

Call for Applications :

 • 16 – 29 February 2024 (VIE)
Read more
main poster YP 4 ประเทศ

โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (รอบเดินทางปี 2567)

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2566 โดยพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (host family / homestay) หรือหอพักโรงเรียนในต่างประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา และเดินทางปี 2567 – 2568

เปิดรับสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จอหงวน 4

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน” รุ่นที่ 4

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน จอหงวน รุ่นที่ 4 สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-16 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความสนใจอยากพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสมัยใหม่แบบ Active Learning ผ่านการลงมือทำจริง ต่อยอดได้จริง

เปิดรับสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
china2024-3-19

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศจีน

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ประเทศจีน สำหรับน้อง ๆ อายุ 15 – 18 ปี ที่อยากเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความรุ่งเรืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เมืองปักกิ่ง (Beijing) เป็นหนึ่งในเมืองที่เหมาะในการมาลองเปิดประสบการณ์ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ และเดินทางช่วงเมษายน 2567

เปิดรับสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
nz-post-20

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับน้อง ๆ อายุ 15 – 17 ปี ที่อยากมาลองสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่หลากหลายและการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับชนเผ่าพื้นเมืองเมารี ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3 สัปดาห์ (19 วัน) และเดินทางช่วงปิดเทอมใหญ่ 2567

เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
batch-16

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย สำหรับน้อง ๆ อายุ 15 – 18 ปี โอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนท้องถิ่น ณ รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัย รวมทั้งอากาศที่บริสุทธิ์และธรรมชาติที่สมบูรณ์ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน (29 เมษายน – 5 กรกฎาคม 2567)

เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Short Program (A4)

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับน้อง ๆ อายุ 13 – 18 ปี ที่ต้องการเสริมสร้างและอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาและสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการมีตั้งแต่ 3 – 12 สัปดาห์ และเดินทางช่วงปิดเทอมใหญ่ 2567 (มีนาคม หรือ เมษายน) 

เปิดรับสมัคร 5 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย และเวลส์

เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

We provide extraordinary intercultural learning opportunities

โปรแกรมที่น่าสนใจ

jr camp-edit

AFSer Junior Camp รุ่นที่ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
s

ประเทศอินเดีย (STEM)

ข้อมูลเพิ่มเติม
CAN9

ประเทศแคนาดา (หอพักโซนภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
China AFS

ประเทศจีน (หอพัก)

ข้อมูลเพิ่มเติม
Denmark_AFS_boarding_school

ประเทศเดนมาร์ก (หอพัก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

What is AFS?

เอเอฟเอส คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสันติสุขและเท่าเทียมกันตามพันธกิจหลักของเอเอฟเอส

โดยปัจจุบันเอเอฟเอสเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งระยะ 1 ปี และระยะสั้น มีทั้งส่งนักเรียนไทยไปมากกว่า 40 ประเทศและเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม
90497804_3100718923296371_2591087193388744704_o

สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. ได้ค้นหาตัวเอง
 2. เปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง
 3. มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
 4. พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร
 5. เรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
 6. มีความมั่นใจมากขึ้น กล้าแสดงออก
 7. มีความรับผิดชอบมากขึ้น
 8. รู้จักวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบขึ้น
 9. มีความอดทนสูงขึ้น
 10. ได้มิตรภาพจากเพื่อนและครอบครัวต่างแดน
Read more

รีวิวจากผู้ปกครองนักเรียนเอเอฟเอส

“น้องได้เรียนรู้ในภาษาที่ 3 มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก มีความคิดบวกมากขึ้นจากเดิม รู้จักแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ดูแลตัวเองได้ดีปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์ได้ดี แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย ในหลายๆเรื่อง ”

ผู้ปกครอง นางสาวชลิดา รัตนนิภากุล นักเรียนเก่าประเทศอาร์เจนติน่า

“ลูกสาวได้รับการพัฒนา ทางภาษาญี่ปุ่น มากขึ้น ลูกสาว มีวุฒิภาวะ สูงขึ้น มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ตามทักษะพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่นที่ ถือว่า ความเป็นระเบียบ และ การทำงานเป็นทีม เขาได้มาแบบไม่รู้ตัว”

ผู้ปกครอง นางสาวกฤษณา อินต๊ะมูล นักเรียนเก่าประเทศญี่ปุ่น

“ลูกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด การปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้นมาก รู้จักการประหยัด มีความอดทนและที่สำคัญที่สุดคือ รู้ว่าความสำเร็จได้มาจากความพยายาม”

ผู้ปกครอง นางสาวตระการตา อินมะโรง นักเรียนเก่าประเทศปานามา

” ขอแบ่งปันความสุข ครอบครัวอุปถัมภ์รวม 9 ท่าน เดินทางจากประเทศนอร์เวย์มาเที่ยวเมืองไทย เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับครอบครัว เกิดเป็นมิตรภาพระหว่างสองครอบครัว ช่วงปีแลกเปลี่ยน จึงเป็นเวลาที่ดีของลูกมากจริงๆ ลูกรักและผูกพันกับครอบครัวโฮสต์มาก ”

ผู้ปกครอง นางสาวพรชนิตว์ รัตนวิบูลย์ นักเรียนเก่าประเทศนอร์เวย์

รีวิวจากนักเรียนเก่าเอเอฟเอส

“AFS gives me a chance to go on exchange and helps me to prepare a lot of things. When I start my exchange year in my host country, when I have a problem, they help me a lot.”

นางสาวณัฐธิดา ทองทิพย์ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศชิลี 

“I got new connections and new friends and new thoughts even the new strange experiences and most important are happiness and fun”

นายเจตพล เพราะดำ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศปารากวัย

“Have good friends and families, Be able to speak German in an everyday life conversation, Be able to cooperate with a life problem”

นายเตชินท์ โกศลวาทะวงศ์ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ประเภททุนของเอเอฟเอส

ในแต่ละปี มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้พยายามรณรงค์จัดหาทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนและกระจายโอกาสให้เยาวชนที่สนใจใฝ่รู้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนได้พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะทุน ระดับความช่วยเหลือ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงขอให้เยาวชนและผู้ปกครองศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจสมัครขอรับทุนนั้นๆ เพราะเมื่อสมัครแล้วไม่อาจขอเปลี่ยนประเภทของการสมัครได้ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังมิได้

ปัจจุบัน ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง

Alumni's talk

Alumnis Talk_Aim FIN 58

AFS Alumni's Talk เอม FINLAND รุ่น 58

Moi! สวัสดี ฟินแลนด์!

อ่านบทสัมภาษณ์
Instagram take over_India

AFS Alumni's Talk เจน INDIA รุ่น 57

นมัสเต อินเดีย!

อ่านบทสัมภาษณ์
1

AFS Alumni's Talk มะเฟือง USA รุ่น 47

จากนักเรียนเก่าเอเอฟเอส สู่อนาคตนักจิตบำบัด กับการปรับตัวสู่ “New Normal”

อ่านบทสัมภาษณ์
Son USA_46

AFS Alumni's Talk สณ USA รุ่น 46

The Next Generation ต่อยอดการเป็นนักเรียนเอเอฟเอสและการเป็นนักธุรกิจจากครอบครัว

อ่านบทสัมภาษณ์
โมนิกา

AFS Alumni's Talk น้องโมณีก้า Mexcio รุ่น 57

บ้านหลังที่ 2 ที่เม็กซิโก ไม่ใช่ แม็กซิโก !

อ่านบทสัมภาษณ์
IMG_4828

AFS Alumni's Talk น้องปรุง CHINA รุ่น 58

ประสบการณ์เด็กหอที่ Huanan Peili School ( 桦南培黎学校 )

อ่านบทสัมภาษณ์

รวมข้อสอบเก่า โครงการระยะ 1 ปี

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆทุกคน ที่จะเข้าร่วมโครงการกับเอเอฟเอสนั่นก็คือ การฝึกทำข้อสอบ

AFS Blog

Articles

 1. การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อซอฟต์พาวเวอร์เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของไทยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของชนชาติอื่น ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นและชื่นชมหลงใหลประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรม 5 รูปแบบที่เรียกว่า 5F ได้แก่Food (อาหาร)Film (ภาพยนตร์)Fashion (การออกแบบแฟชั่น)Fighting(ศิลปะการป้องกันตัว) และFestival (เทศกาลประเพณี) ประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของTaste Atlas Awards 2023-2024 ทั้งผัดกะเพรา ข้าวซอย ต้มข่าไก่…
 2. 4 ทักษะสำคัญที่นักเรียนแลกเปลี่ยน…ควรจะมี !!

  มาลองคิดกันว่า…ถ้าเราได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราจะต้องมีความรู้หรือทักษะอะไรกันบ้างนะ❓ ทักษะทางภาษา น่าจะเป็นทักษะแรก ๆ ที่หลายคนคิดถึง ซึ่งนั้นก็เป็นทักษะด้าน Hard skill ที่สำคัญของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และหากเราไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ นั่นก็คงลำบากน่าดูเลยนะคะ แต่วันนี้…ทักษะที่เอเอฟเอสจะมาชวนน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนลองเช็คลิสกันดู นั้นก็คือ ทักษะด้าน Soft skill ว่าควรจะมีอะไรกันบ้าง ลองมาดูกันเลยค่ะ 📌 ทักษะที่ 1 Personal values and skill หรือ ทักษะและค่านิยมส่วนบุคคล…
 3. 5 เหตุผล ทำไมที่ควรเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน

  5 เหตุผล ทำไมที่ควรเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน❓   ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้ภาษาจีนทั่วโลกถึง 1.3 พันล้านคน ประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนวจทางเศรษฐกิจของโลก โดยจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา นักท่องเที่ยวจีน ครองอันดับประเทศที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากเป็นอันดับที่ 1 ในหลายปี โดยก่อนช่วงสถานการณ์โควิดมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 10.4 ล้านคนในปี 2562 จีนมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากอย่างยาวนาน ประเทศจีนมีอารยธรรมที่ยาวนานมากกว่า 5,000 ปี ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมบางอย่างจะสูญหายไปจากแผ่นดินใหญ่ แต่หลาย ๆ วัฒนธรรมก็ยังคงถูกฝังรากลึกลงในขนมธรรมเนียบของชาวจีนที่กระจายอยู่ทั่วโลก ภาษาจีนช่วยเพิ่มโอกาสให้กับชีวิต ทั้งการศึกษา…

Alumni's Talk

 1. S__19112094_0

  น้องปาล์ม Italy รุ่น 58 : เล่าประสบการณ์ Exchange student in Italy

  Exchange stories : เล่าประสบการณ์ Exchange student in Italy! น้องปาล์ม – โยษิตา ชินวิกรานต์  นักเรียน AFS ประเทศอิตาลี รุ่นที่ 58   ชีวิตการเรียนที่อิตาลี  ตอนช่วงเดือนแรกอาจจะยังไม่smooth มาก เพราะด้วยภาษาที่ยังไม่แม่น แต่เพื่อนๆที่อิตาลีน่ารักมากๆ พาไปทัวร์โรงเรียน แนะนำวิชาเรียน ช่วยอธิบายเนื้อหาหลัง classเรียน ทำให้ไม่รู้สึกตัวคนเดียวเวลาไปโรงเรียน การสอบเราก็พยายามอย่างเต็มที่เหมือนเรียนที่ไทย แต่อาจารย์ก็เข้าใจว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับภาษา เค้าก็จะช่วยแนะนำ…
 2. LINE_ALBUM_💜_231127_7

  น้องไหมแก้ว CHINA รุ่น 56 : เพราะอะไรทำไมต้องไปแลกเปลี่ยนที่จีนสักครั้งในชีวิต

  Exchange stories : 1 ปีในจีนที่ไม่มีวันลืม! น้องไหมแก้ว – ณัฏฐณิชา กุลไกรจักร  นักเรียน AFS ประเทศจีน รุ่นที่ 56   ชีวิตจริงในโรงเรียนจีน เราจะได้เรียนภาษาร่วมกับเพื่อน ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งคนไทยและชาติอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทางโรงเรียนจะเน้นการเรียนภาษาให้เราค่อนข้างเยอะ และสอนวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนให้พวกเรา เช่น ศิลปะ ดนตรี หรือการเรียนรำไทเก็ก พอเราเริ่มคุ้นชินกับภาษาก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนกับเพื่อนคนจีนบ้างบางคลาสที่ไม่ยากเกินไป เช่น ภาษาอังกฤษ หรือได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ…
 3. LINE_ALBUM_การเรียน_231127_2

  น้องเนเน่ CHINA รุ่น 58 : ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน

  Exchange stories เรียน เล่น กิน เที่ยว ครบ! น้องเนเน่ – จันทราภรณ์ เค้าอุทัย  นักเรียน AFS ประเทศจีน รุ่นที่ 58   ชีวิตในโรงเรียน  หลายคนคงอยากรู้ว่า ตอนไปแลกเปลี่ยนชีวิตการเรียนเป็นยังไงบ้าง ? บอกเลยว่าแรกๆก็ปรับตัวไม่ได้มีร้องไห้บ้าง เเต่ช่วงหลังๆ เริ่มได้ออกไปเที่ยว ได้เดินทาง ได้พูดคุยกับเพื่อน ชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่คิดถึงบ้านไม่ร้องไห้อีกเลย ครอบครัวอุปถัม / ชีวิตเด็กหอที่จีน ครอบครัวอุปถัมภ์…
117784978_3097099070343691_2372543565189736750_o-1024×768

มาตรการ COVID-19 กับการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส

เอเอฟเอสคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับสูงสุด โดยเรามีการติดตามและประเมินสถานการณ์กับเอเอฟเอสในแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการในประเทศนั้นๆได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น