Highlight

 • เป็นประเทศที่อยู่ทางใต้สุดของอเมริกากลาง จากแผนที่ประเทศปานามา เราจะเห็นว่าเป็นแผ่นดินเรียวยาวและโค้ง นอกจากนี้คลองปานามายังเป็นผู้เชื่อมแผ่นดินของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียนอีกด้วย
 • ที่ตั้งเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก เป็นศูนย์พาณิชยกรรม การเดินเรือและกระจายสินค้า ศูนย์การให้บริการทางการเงิน การธนาคารและการประกันภัยที่สําคัญของภูมิภาคอเมริกากลาง
 • คลองปานามาเป็นแหล่งเศรษฐกิจ และมีความหลากหลายในเรื่องชนชาติ เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก
20180627090155

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวปานามา
1513861228581

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • กลุ่มที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมกราคมในปีถัดไป
 • กลุ่มที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป
20180627085936

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวปานามา และไปเรียนที่โรงเรียนโดยเรียนเป็นภาษาสเปน
20180627085826

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียน
dan-gold-xy4zPgetBQg-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาสเปน

karl-fredrickson-JRsZWmRd_Ws-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 85
 • ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 15
fran-hogan-ksCum0SeHg0-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ทานแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลัก
 • ครอบครัวปานามาบางครอบครัวมีวัฒนธรรมที่ไม่ได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นลักษณะต่างคนต่างรับประทาน และบางครั้งก็รับประทานเวลาต่างกันด้วย
 • บางครอบครัวจะซื้อเครื่องปรุงสำหรับมื้อเดียวทุกครั้ง ดังนั้นจึงมีอาหารหรือของขบเคี้ยวระหว่างมื้ออาหารค่อนข้างน้อย
1522196693967

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

  ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
 • ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

milo-miloezger-_HmXOCgpnnI-unsplash

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ Balboa
 • บาลโบ (Balboa/PAB) 1 บาลโบ = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการควรทำบัตรเครดิต/เดบิตจากประเทศไทย สำหรับการถอนเงิน/ใช้จ่าย และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถถอนเงินสดได้ที่ ATM ในปานามา ซึ่งธนาคารสามารถเช็คได้ โดยระบบถอนเงินระหว่างประเทศแบบปกติจะเรียกว่า“ Plus” และ“ Cirrus”
 • หรือทำธุรกรรมผ่าน “Western Union” ซึ่งบริการโอนเงินระหว่างประเทศที่ดำเนินการทั่วโลก ทั้งนี้ควรเช็คค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนทำรายการ ซึ่งสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ www.westernunion.com
 • การทำธุรกรรมผ่านทางธนาคารระหว่างประเทศอาจใช้เวลาหลายวัน และค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง ดังนั้นควรเช็คให้แน่ใจก่อนทำธุรกรรมทุกครั้ง
 • การเปิดบัญชีธนาคารในปานามาค่อนข้างยุ่งยากสำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้เยาว์  ผู้เข้าร่วมโครงการอาจต้องขอคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือจากสมาชิกครอบครัวอุปถัมภ์ และอาสาสมัครในการดำเนินการ
 • ควรเปิดบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น อย่าเปิดบัญชีร่วมกับใครและอย่าฝากเงินในบัญชีของคนอื่น
 • ควรวางแผนในการใช้จ่ายแต่ละเดือน เพื่อมีเงินเก็บไว้ฉุกเฉินหรือได้มีโอกาสไปท่องเที่ยว
20180627085729

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ร้อนชื้น
 • เดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 21C – 36C
 • เดือนมกราคมเป็นเดือนที่อากาศเย็นที่สุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20C – 34C
 • เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ฝนตกมากที่สุด

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • 110 V (Voltage) (120 V สำหรับกรุงปานามา)
 • มี 2 แบบ คือ 1.แบบแบน 2 ขา 2. แบบแบน 2 ขา และกลม 1 ขา

Welcome to Panama

โครงการพิเศษ (ภาคพื้นทวีปใต้) รอบ 2
สมัครตรง!!! สอบตรง!!!
เปิดประตูสู่ดินแดนภาษาสเปนในประเทศ อาร์เจนตินา โคลอมเบีย ปานามา ปารากวัย เปรู

ผู้เข้าร่วมโครงการจะเริ่มเดินทางไปช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พ.ย. 62 ห้ามพลาด อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ!!!!

คลิกเพื่อดูรายละเอียด คลิกเพื่อสมัครออนไลน์