final2

NEW ZEALAND

ปิดรับสมัคร

โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนเมษายน 2563

ระเบียบการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
34962993_1957668237897102_2769362412443271168_n

DENMARK

ปิดรับสมัคร

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศเดนมาร์ก

ระเบียบการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
3-months

3 months in Italy/France

ปิดรับสมัคร

โครงการเรียนแลกเปลี่ยน 3 เดือน เดือนมกราคม 2563

ระเบียบการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
64622070_1505254239616128_8183713789120610304_n

JAPAN

ปิดรับสมัคร

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
Intercultural

Intercultural Experience in Germany

ปิดรับสมัคร

โครงการอบรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ประเทศเยอรมนี

ระเบียบการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
Who-is-our-target-audience_-2

SPAIN

ปิดรับสมัคร

โครงการค่ายภาษาสเปน  “Spanish Intercultural Language Camp”  ณ เมือง Málaga ประเทศสเปน

ระเบียบการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่