final2

NEW ZEALAND

โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนเมษายน 2562

🛫  4 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2562

🛫  6 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 30 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 6 มกราคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]

ระเบียบการ ใบสมัคร

Densh19

DENMARK

สำหรับนักเรียนที่ผ่าน เป็นตัวจริงและตัวสำรอง จะได้รับอีเมลล์แจ้งขั้นตอนในลำดับต่อไป ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคมนี้

หากนักเรียนที่มีชื่อผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รับอีเมลล์ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ [email protected]

ประกาศผล