short Australia-01

Australia

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลายทั้งผู้คนและธรรมชาติ เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติของโรงเรียนท้องถิ่นของ รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงานและสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก พร้อมใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 12 สัปดาห์

วันที่เปิดรับสมัคร: 10 – 31 มกราคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม
short wales-01

Wales

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศเวลส์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ กับเจ้าของภาษาโดยตรง และมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ อีกทั้งยังได้ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมเมืองในสหราชอาณาจักร อาทิ กรุงลอนดอน ออกฟอร์ด บาธ เป็นต้น

วันที่เปิดรับสมัคร: 10 – 31 มกราคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม
short Denmark-01

DENMARK

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศเดนมาร์ก

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ (IGCSE) ตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ และอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กนักเรียนจากนานาชาติ ณ เมือง Ranum ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสที่จะได้พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาเดนมาร์กเพิ่มเติม

วันที่เปิดรับสมัคร: 10 – 31 มกราคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม