Highlight

 • เป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก และมีชาวจีนอาศัยเกือบทุกประเทศทั่วโลก
 • ปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู้นำในหลายๆ ด้านของโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
 • การได้เรียนภาษาจีนจะเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปี
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เช่นกำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น
 • มีการแนะแนวการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
 • เป็นโครงการหอพักที่นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีน บางช่วงเสาร์ อาทิตย์และช่วงปิดเทอมหรือวันหยุด
 • ภาษาจีนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ประเทศจีน (หอพัก)

IMG_3617

ลักษณะโครงการ

 • พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์
 • ได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีนในบางโอกาส
 • เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นอาหารสามมื้อในแต่ละวันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการ
IMG_8706

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • กลุ่มที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม
 • กลุ่มที่ 2  เดือนสิงหาคม – มิถุนายนของปีถัดไป
IMG_6652

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School)
 • ทางโรงเรียนจะจัดให้พัก 2 – 4 คนต่อห้อง
 • ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีนในบางโอกาส เช่น ปิดเทอม และวันหยุดต่างๆ
IMG_8709

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมเป็นโรงเรียนประจำ
 • เริ่มเรียนเวลาประมาณ 7.30 – 8.00 และเลิกเรียนเวลาประมาณ 16.00 – 16.30 หากมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเล่นดนตรี กีฬา จะเริ่มหลังจากเลิกเรียนคือเวลา 16.00 เป็นต้นไป
 • คลาสเรียนโดยปกติจะถูกแบ่งเป็น 7 คาบโดยประมาณ และมีช่วงพักเบรคเวลา 12.00 – 13.30
 • นักเรียนต่อชั้นเรียนโดยเฉลี่ยคือ 40 – 55 คน
eric-prouzet-1aYp7IFkHRM-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาจีนกลาง (Mandarin)

alexander-ramsey-RDW22bbsN0Y-unsplash

ศาสนา

 • ไม่นับถือศาสนาใดๆ ร้อยละ 74
 • ศาสนาพุทธ ร้อยละ 16
 • ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3
 • ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 7
pooja-chaudhary-q66grqqHpDQ-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านอาหารไปทั่วโลก เนื่องจากอาหารมีความหลากหลายทั้งรสชาติอร่อย และหน้าตาที่น่ารับประทาน ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ
 • อาหารที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนมีหลากหลายประเภท เช่น เป็ดปักกิ่ง Hotpot หรือเกี๊ยวซ่า
Processed with VSCO with c1 preset

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าหอพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง ปัจฉิมนิเทศ และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

  ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
 • ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

IMG_7884

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ หยวน (¥)
 • 1 หยวน = 4.33 บาท โดยประมาณ
 • เงินสกุล US dollars หรือ Euros เป็นสกุลเงินที่ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนธนาคารในจีน
 • ธนบัตรต่างชาติ หรือ travel cheque สามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารแห่งประเทศจีนเท่านั้น
IMG_0213

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ประเทศจีนมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตอบอุ่น
 • แบ่งเป็น 4 ฤดู ช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วง ระยะเวลาสั้นมาก มีฤดูร้อนและหนาวที่ยาวนาน

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 •  เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • ใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนกับประเทศไทย (220 โวลต์)
 • ปลั๊กใช้แบบสองขาเหมือนประเทศไทย และใช้ปลั๊กไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาที่สองขาบนเอียงและ 1 ขาล่างอยู่ตรงกลาง มีลักษณะเหมือนกับอักษร Y

Welcome to China