• ราชอาณาจักรเดนมาร์ก หรือประเทศเดนมาร์ก เป็นประเทศในแถบกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับประเทศกลุ่มนอดิก
  • ลักษณภูมิประเทศเป็นพื้นราบ ท้องทุ่งและทะเลสาบ ป่าไม้
  • ชาวเดนมาร์กชื่นชอบการขี่จักรยานและให้คุณค่ากับพื้นที่ส่วนตัวมาก
  • ชาวเดนมาร์กมีแนวคิดที่เรียกว่า ฮุกกะ (hygge) ฮุกกะ หมายถึง ความสุข เล็กๆน้อยๆซึ่งความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุคคล
  • ประเทศเดนมาร์กได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศที่มีประชากรที่มีความสุขที่สุดในโลกหลายปีต่อเนื่อง