1
Events

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผนึกกำลังเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมพัฒนาพลเมืองโลกตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ผ่าน AFS Global Competence Certificate บูรณาการการสอนเข้ากับรายวิชาต่าง ๆ เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ: Cultural Intelligence) และก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาให้มีองค์ความรู้และเข้าใจในการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคมโลก ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาตระหนักในความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคม…

1
Events

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมครูที่ปรึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (NH23) ระยะที่ 2 ปี 2566

เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2566 ส่วนงานอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมครูที่ปรึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (NH23) ระยะที่ 2 ปี 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในขณะแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยต่อไป ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2566…

v1
Events

AFS จัดประชุมหารือความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงาน AFS Vietnam

วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 AFS จัดประชุมหารือความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงาน AFS Vietnam โดย Mr. Daniel Obst President & CEO at AFS Intercultural Program, Mr. Eduardo Assed Consultant, Partner Engagement & Market Development…

358120915_606663791572537_4848999189133062492_n
Events

AFS National Orientation 2023

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดงานปฐมนิเทศครั้งใหญ่ประจำปี “AFS National Orientation 2023”  ให้กับเยาวชนเอเอฟเอส ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ. 2567-2568) งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ พร้อมด้วยผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และในปีนี้เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับเกียรติจาก Mr. Daniel Obst President &…

ปก Hosting
Events

การประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี, 6 เดือน, 3 เดือน และโครงการหอพัก 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 66 เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัดการประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี, 6 เดือน, 3 เดือน และโครงการหอพัก 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการเสวนา การเตรียมความพร้อม และแชร์ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ให้ร่วมสนุก โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะอาสาสมัครเอเอฟเอสและผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดี…

cover
Events

ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YpysNH23

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-17.00 น. เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัดค่ายปัจฉิมนิเทศให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะ 1 ปี นักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YpysNH23 (the Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study, YES Program) จำนวน 9 คน โดยในกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Dick Custin, Counselor for…

cover
Events

ค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนเอเอฟเอส ระยะสั้นรุ่น 2/2566 (Short Programs) ณ ประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย และเวลส์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะสั้นรุ่น 2/2566 (Short Programs) ณ ประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย และเวลส์ รวมนักเรียนทั้งหมด 32 คน กิจกรรมและบรรยากาศภายในค่ายเป็นไปอย่างสนุกสนาน น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางจริง                      …

cover
News

Regional visit Songkhla

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 66 เอเอฟเอสประเทศไทย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ และเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ได้เข้าพบปะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยม) จังหวัดปัตตานี, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา, โรงเรียนวรนารีเฉลิม, และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน ไปจนถึงจัดกิจกรรม Road show ในโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ให้กับนักเรียน…

cover
News

ม.ทักษิณผนึกกำลังเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมพัฒนาพลเมืองโลกตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ผ่าน AFS Global Competence Certificate บูรณาการการสอนเข้ากับรายวิชาต่าง ๆ เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ: Cultural Intelligence) และก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาให้มีองค์ความรู้และเข้าใจในการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคมโลก ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาตระหนักในความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคม ตาม เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ…