เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี เอเอฟเอสประเทศไทยได้มีการจัดค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนก่อนการเดินทาง ซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (EU1) และต่อมาเมื่อวันที่ 25 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ก้ได้มีการจัดค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (EU2/Italy/China) ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่นเดียวกัน  บรรยากาศภายในค่ายเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีอาสาสมัคร และรุ่นพี่ศิษย์เก่าเอเอฟเอส ได้มาร่วมเตรียมความพร้อมและแชร์ประสบการณ์ เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางจริงอีกด้วย

โดยสามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ (EU1)

โดยสามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ (EU2)

รูปบรรยากาศค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (EU1)

รูปบรรยากาศค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (EU2/Italy/China)