AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Hosting Internship

Job Description :

 1. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร
 2. เขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่าง ๆ ทางสื่อ Social Media
 3. อ่านและสรุปความเนื้อหาในใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ
 4. ประสานงานข้อมูลการรับอุปถัมภ์
 5. ช่วยดำเนินการกิจกรรม เช่น เตรียมอุปกรณ์ ส่งจดหมาย และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
 6. เข้าร่วมการจัดกรรมต่าง เช่น EOS, Enrichment, Placement Meeting, ARR/HF/ADV ORT
 7. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีทักษะด้านการสื่อสาร
 3. มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office, Google Workspace, Canva
 4. มีความสามารถในการออกแบบสื่อ Social Media ต่าง ๆ **
 5. มีความสนใจ/ประสบการณ์ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ **
 6. มีความอดทน และยืดหยุ่นในการทำงาน
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค้างคืน หรือเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ค่าพาหนะ

 

หากท่านสนใจร่วมฝึกงานกับเรา กรุณาส่งประวัติและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 23 มกราคม 2566

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.[email protected].org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692