AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Advertising Media & Graphic Design

Job Description :

 1. ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร
 2. ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 3. ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 4. สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณาอย่างไม่หยุดนิ่ง
 5. และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 6. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand)
 7. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 8. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 2. รักในการถ่ายภาพให้ออกมาน่าสนใจ
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม และอุปกรณ์การถ่ายภาพ / ถ่ายทำวิดีโอ / คลิป Live สด
 4. มีความสนใจงาน Production ช่วยทีมในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ถ่ายในแต่ละโปรเจคได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 6. หากมี Portfolio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692