AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Sending Officer

Job Description :

 1. ดูแล ติดตาม ตรวจสอบใบสมัครนานาชาติเพื่อส่งให้ประเทศอุปถัมภ์ตามกำหนด
 2. ประสานงานกับเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับใบสมัครนานาชาติเอกสารที่จำเป็นก่อนการเดินทาง พร้อมแจ้งเรียนหลักสูตรภาษาออนไลน์จากประเทศอุปถัมภ์
 3. จัดทําคําแนะนําการทําเอกสาร เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 4. จัดประชุมดําเนินการแนะนำการทำใบสมัครนานาชาติให้แก่ผู้กครองและนักเรียนผ่าน Zoom call
 5. ดูแลระบบข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ ประสานงานระหว่างประเทศอุปถัมภ์ ผู้ปกครองและนักเรียนในเรื่องครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์
 6. ดูแลจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ELTiS ตรวจข้อสอบ สรุปยอดผู้ที่สอบผ่านและไม่ผ่าน
 7. ทำหน้าที่ Administrator ของ AFS Thailand Official Page
 8. สรุปข้อมูลแจ้งรายละเอียดนักเรียนที่ได้รับครอบครัวอุปถัมภ์ทุกสัปดาห์แก่ผู้อำนวยการใหญ่
  และภายในฝ่าย
 9. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะในการพูด-เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเวลาที่จำกัด
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 7. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม และอื่นๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงาน และรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 092-701-1505