AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Hosting Officer (Temporary 1 year contracts)

Job Description :

 1. สรรหา จัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ / ลงทะเบียนสถานที่ฝึกงาน (CPO) รวมทั้งประสานงานอาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ ในการให้การรับอุปถัมภ์
 2. ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรม และทำหน้าที่วิทยากรในงานประชุมอาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ และการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 3. ประสานงาน และจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์ และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 4. ประสานงาน และดำเนินงานตามเงื่อนไขของโครงการทุนรัฐบาลต่าง ๆ
 5. จัดทำประกาศนียบัตร และเอกสารรับรองอื่น ๆ เพิ่มเติม
 6. ประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศทุกโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัคร และระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย
 7. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualification :

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ จัดลำดับความสำคัญ และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 7. สามารถการทำงานภายใต้ความกดดัน
 8. มีทักษะและประสบการณ์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 9. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 10. มีทักษะและประสบการณ์การดูแล หรือให้คำปรึกษาเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานเพื่อสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม และอื่นๆ

 

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

 

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 17 ตุลาคม 2565

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692