สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษผ่านการเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ พร้อมพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา ณ เมืองออตตาวา (Ottawa) ประเทศแคนาดา มาร่วมใช้ชีวิตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปในดินแดนแห่งใบเมเปิลตลอดระยะเวลา 3 เดือน

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศแคนาดา ระยะเวลา 3 เดือน (12 สัปดาห์)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดาผ่านการเข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ณ เมืองออตตาวา (Ottawa)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรร่วมกับทางโรงเรียน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดา
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ  กิจกรรมและสถานที่ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ เวลานั้น

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
61_CAN_Ravisara Sinsawat 03

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/gXYjiRWbeatAYCT18
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดเวลาสำหรับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันอังคาร โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวันและเวลาสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ทางอีเมลพร้อม Link Zoom สอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 404 และ 407
Email: [email protected] หรือ [email protected]
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์