ประเทศไอร์แลนด์ เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งที่เหมาะกับการเดินทางไปใช้ชีวิต และศึกษาต่อ มาร่วมเปิดประสบการณ์และเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมใน ดินแดนเอเริน (Éire)

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศไอร์แลนด์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไอริชผ่านการเข้าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ณ เมืองโค๊ค (Cork) และ เมืองกัลเวย์ (Galway)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษาและมีโอกาสได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไอริช
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ   วิชาและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สัมพันธ์ไปกับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ เวลานั้น ๆ

 • ปิดรับสมัคร
diogo-palhais-tnzzr8HpLhs-unsplash

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail พร้อม Link Zoom สำหรับเข้าสอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 907, 404
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์