เปิดประสบการณ์สุดประทับใจ ผ่านการเรียนหลักสูตรนานาชาติ IGCSE ณ Ranum Efteskole College ประเทศเดนมาร์ก และใช้ชีวิตในหอพักร่วมกับนักเรียนจากนานาประเทศ

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลา 5 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและพักอาศัยในหอพักของโรงเรียน Ranum Efterskole College เมือง Ranum
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนตามปกติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในทุกรายวิชาโดยสามารถเลือกวิชาเรียน หรือกิจกรรมตามความชอบและความถนัด เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน อาทิ Marketing and Social media, Social Science, Sustainability goals, Gastronomy หรือ Outdoor activities เป็นต้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสไปทัศนศึกษา ณ เมืองโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กที่สวยจนขึ้นชื่อว่า เมืองในเทพนิยาย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 เมษายน 2567
ranum

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดเวลาสำหรับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันอังคาร โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวันและเวลาสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ทางอีเมลพร้อม Link Zoom สอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 404 และ 407
Email: [email protected] หรือ [email protected]
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์