เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านการใช้ชีวิตฉบับเด็กหออินเตอร์ร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะความรู้ตามความสนใจผ่านหลักสูตร IGCSE ตามมาตราฐานประเทศอังกฤษ ณ Ranum Efteskole college เมือง Ranum ประเทศเดนมาร์ก พร้อมใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฮุกกะ (Hygge) ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและพักอาศัยในหอพักของโรงเรียน Ranum Efterskole College เมือง Ranum
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนตามปกติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในทุกรายวิชาโดยสามารถเลือกวิชาเรียน หรือกิจกรรมตามความชอบและความถนัด เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน อาทิ Marketing and Social media, Social Science, Sustainability goals, Gastronomy หรือ Outdoor activities เป็นต้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสทำทัศนศึกษาและพบปะเพื่อนต่างชาติจากหลากหลายประเทศ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ranum

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail พร้อม Link Zoom สำหรับเข้าสอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 907, 404
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
Email: [email protected] หรือ [email protected]
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์