สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาอังกกฤษและวิชาต่างๆ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจมากมายกับทางโรงเรียน (Public Schools) ณ รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัย รวมทั้งมีอากาศที่บริสุทธิ์และธรรมชาติสวยงาม มาพัฒนาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้การใช้ชีวิตกับชาวออสซี่ไปกับเรา

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 9 สัปดาห์ 4 วัน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียผ่านการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐแทสมาเนีย (Tasmania)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวออสเตรเลีย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ   วิชาและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเรียน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง  25 เมษายน 2567
ondrej-machart-QnFVTob4HHE-unsplash

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านลิงก์ Google Forms
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดเวลาสำหรับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันอังคาร โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวันและเวลาสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ทางอีเมลพร้อม Link Zoom สอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 404 และ 407
Email: [email protected] หรือ [email protected]
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์