โอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนท้องถิ่น ณ รัฐแทสมาเนีย (Tasmania)
ประเทศออสเตรเลีย ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัย รวมทั้งอากาศที่บริสุทธิ์และธรรมชาติที่สมบูรณ์

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 เดือน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียผ่านการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐแทสมาเนีย (Tasmania)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวออสเตรเลีย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ   วิชาและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเรียน

 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ondrej-machart-QnFVTob4HHE-unsplash

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail พร้อม Link Zoom สำหรับเข้าสอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 907, 404
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์