โอกาสที่จะได้เปิดประสบการณ์สุดพิเศษไม่เหมือนใคร ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นนำ ดื่มด่ำไปกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความผสมผสานทางภาษา เชื้อชาติ และวิถีปฏิบัติ ทั้งยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ พร้อมเรียนรู้หลักการใช้ชีวิตตามปรัชญา Ubuntu ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 27 มีนาคม – 25 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ (29 วัน)

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (29 วัน)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าศึกษาวิชาตามหลักสูตรการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมแอฟริกาใต้ ผ่านการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ณ เมืองเคปทาวน์ (Cape Town)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างนอกห้องเรียนตามความสนใจและความถนัด อาทิ กีฬา การโต้วาที ศิลปะ หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Community service) เป็นต้น*
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแอฟริกาใต้
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ กิจกรรมมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียนที่รับอุปถัมภ์ รวมไปถึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแจ้งจากทางโรงเรียนให้ทราบล่วงหน้า

 • ปิดรับสมัคร
Host Family Outing

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail พร้อม Link Zoom สำหรับเข้าสอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 905, 907 และ 404
เบอร์ตรง 065-985-4685, 081-142-4160 และ 065-242-1461
Email: [email protected] หรือ [email protected]
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์