P1000570
Events

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน รุ่นที่ 2”

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารทั่วไป การฝึกออกเสียง และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ผ่านการทำกิจกรรมถักเชือกจีนด้วยตนเอง การปั้นเกี๊ยวกับเพื่อน ๆ ร่วมค่าย…

DSC01583
Events

งานคืนสู่เหย้า เอเอฟเอส (AFS Homecoming 2023)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้าเอเอฟเอส (AFS Homecoming 2023) ซึ่งจัดขึ้นในธีม AFS Euphoric Prom Night ณ ห้อง Sapphire 204 – 206 อาคาร Impact Forum ชั้น 2 Impact…

Meet with Participants (55)
Events

ค่ายปฐมนิเทศ (Arrival Orientation Camp) ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 (SH23)

เมือวันที่ 20-23 เมษายนที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้มีการจัดงานค่ายปฐมนิเทศ Arrival Orientation Camp ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 (SH23) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ท กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดรวมพร้อมกันทั้งสองโครงการ คือโครงการ School Based และ 18+ Programs ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้พบปะครอบครัวอุปถัมภ์และคุณครูจากโรงเรียนอุปถัมภ์ (เดินทางกลับสู่ชุมชนพร้อมกับผู้ปกครอง) เป็นทีเรียบร้อย…

Hiring _participant
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Participant Support Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Participant Support Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : ทำหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โดยประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำ International application เพื่อส่งให้เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ภายในเวลาที่กำหนด ทำหน้าที่ดูแลงานข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ และข้อมูลกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ ทำหน้าที่ดูแลงาน Visa ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับวีซ่าตามกำหนดการเดินทาง…

Hiring _โสต
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอาคาร

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และอาคาร (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : รับผิดชอบงานด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ – โน๊ตบุ๊ค – โปรแกรม ของพนักงานทั้งหมด เช่น ลงระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพนักงานใหม่ การเปลี่ยนเครื่องใหม่ ทำบัตร ID CARD รวมถึงการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้ ดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย…

Hiring _manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร บริหารการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ พัฒนาข้อเสนอหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภายนอกตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Public…

Hiring_Admission Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solution Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solution Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี และดำเนินงานด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ แก่ผู้สมัครโครงการ พร้อมแก้ไขและปรับปรุงระบบคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพ และรายงานการสอบคัดเลือกและการเลื่อนสถานภาพให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอและประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยส่งเสริมให้โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มไปยังฐานลูกค้าใหม่ ประสานงานและให้ความคำแนะนำช่วยเหลือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการระยะ 1 ปี รับผิดชอบในการลงข้อมูลในระบบ…

Hiring _icl+sp for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Development Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Development Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร รับผิดชอบการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ…

EVT_9001
News

งานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จัดงานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เอเอฟเอส ประเทศไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้้เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ อันจะส่งผลให้เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในครั้งนี้ได้บรรพชาสามเณรทั้งหมด 6 รูป ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศเยอรมนี สวีเดน ชิลี อิตาลี…