มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium)

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารทั่วไป การฝึกออกเสียง และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ผ่านการทำกิจกรรมถักเชือกจีนด้วยตนเอง การปั้นเกี๊ยวกับเพื่อน ๆ ร่วมค่าย ลองชงชาจีน และลงมือวาดพู่กันโดยอาจารย์ที่มีความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในความเป็นวัฒนธรรมจีนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยในครั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทยต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ขอบคุณนักเรียนเก่า AFS ประเทศจีน ที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีในการไปแลกเปลี่ยนประเทศจีน ขอบคุณน้องๆ ที่ให้ความร่วมมือ เต็มที่ใส่ใจการเรียนรู้ในทุกกิจกรรม และขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุน และส่งเสริมให้น้อง ๆ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถผ่านกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันที่ผ่านมา 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่