วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-19.30 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตสงขลาและเอเอฟเอสเขตปทุมธานี รวม 7 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Oulu Chapter จากประเทศฟินแลนด์ในหัวข้อ “Supporting our participants” โดยคุณครูปิยาภรณ์ วีระพันธุ์ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปทุมธานี กล่าวต้อนรับอาสาสมัครจากประเทศฟินแลนด์ หลังจากนั้น คุณครูมินทิรา โหมขุนทด และ คุณครูปาลิตา อาจเดช ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปทุมธานี นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งเล่าขั้นตอนการทำงานในด้านการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้น คุณครูโรสลีน่า สุมาลี นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสงขลา และการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับทุน YES และได้เปิดโอกาสให้อาสาสมัครจาก Oulu Chapter ได้ถามคำถามในช่วงนี้
ต่อมา Mr. Stefan Palosaari – Oulu Chapter President แนะนำอาสาสมัครจาก Oulu Chapter อีกสองคน และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฟินแลนด์ และที่ตั้งของ Oulu Chapter พร้อมด้วยข้อมูลการทำงานของ Oulu Chapter ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ และปิดท้ายการนำเสนอด้วยช่วงถาม – ตอบ
การแลกเปลี่ยนของทั้งสามเขต จากสองประเทศในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบการทำงานที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดกิจกรรมค่ายต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับเอเอฟเอสเขตของทั้งสองประเทศได้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยน เป็นไปอย่างเรียบง่าย อบอุ่น และจบลงด้วยรอยยิ้ม