วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. เอเอฟเอสเขตสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Lansi-Uussima chapter จากประเทศฟินแลนด์ โดยมีนายอรุณ โต๊ะหวันหลง ประธานเอเอฟเอสเขตสตูล กล่าวต้อนรับอาสาสมัครจาก Lansi-Uussima chapter ตามด้วยการนำเสนอข้อมูลของประเทศไทย และจังหวัดสตูลโดยคุณครูบัญญัติ กุลมาตย์ หลังจากนั้นอาสาสมัครเอเอฟเอสเขตสตูล นำโดยคุณครูณัฐยา แสงอรุณ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสตูล นำเสนอการทำงานของเอเอฟเอสเขตสตูลในหัวข้อ Supporting our participants โดยเฉพาะการสนับสนุนนักเรียนทุน YES เนื่องจากนักเรียนในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม

หลังจากนั้น อาสาสมัครจาก Lansi-Uussima chapter นำโดย Ms. Jenni นำเสนอข้อมูลการทำงานของ Lansi-Uussima chapter และตามด้วยการถาม-ตอบ ทั้งนี้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และสนุกสนาน