มาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย
และการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับชนเผ่าพื้นเมือง ประเทศนิวซีแลนด์ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันตราตรึง

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมกับอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์ ผ่านการเข้าทำทัศนศึกษาและเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ณ ภูมิภาคเกาะเหนือ (Northern Island) ประเทศนิวซีแลนด์*
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษาและมีโอกาสได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ และ แคมป์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ  กิจกรรมและสถานที่ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ เวลานั้น

 • ปิดรับสมัคร
407131434_356926923702480_5727003923507676567_n

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/gXYjiRWbeatAYCT18
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดเวลาสำหรับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันอังคาร โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวันและเวลาสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ทางอีเมลพร้อม Link Zoom สอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 404 และ 407
Email: [email protected] หรือ [email protected]
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์