Highlight

 • บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก
 • มีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากมาย
 • กีฬาฟุตบอลถือเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบราซิล
 • แซมบ้ามรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่ายิ่งของบราซิล
 • ถิ่นกำเนิดเพลง บอสซาโนว่า
 • มรดกวัฒนธรรมบันเทิง “ริโอ คาร์นิวัล”
 • ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติบราซิล “คาโปเอร่า”
 • ต้นกำเนิดป่าอเมซอนซึ่งขนานนามว่าเป็นปอดของโลก
 • 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือรูปปั้น “Christ the Redeemer”
IMG-20180312-WA0010

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวบราซิล
IMG-20180904-WA0004

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • กลุ่มที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมกราคมในปีถัดไป
 • กลุ่มที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป
IMG-20180904-WA0035

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวบราซิล และไปเรียนที่โรงเรียนโดยเรียนเป็นภาษาโปรตุกีส
 • โดยส่วนใหญ่เด็กผู้ชายมักมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าเด็กผู้หญิง และเด็กผู้หญิงมักได้รับอิสระน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กผู้หญิงในโซนประเทศยุโรปหรืออเมริกาเหนือ
 • โดยทั่วไปแล้วครอบครัวชาวบราซิลมักมีการเลี้ยงดูและแบ่งงานบ้านกันทำตามความเหมาะสม เด็กผู้หญิงมักได้รับมอบหมายให้ทำงานบ้าน เช่น ซักผ้า รีดผ้า หรือทำอาหาร ในขณะที่เด็กผู้ชายมักได้รับมอบหมายให้ทำงานนอกบ้าน หรืองานซ่อมแซมต่างๆ เช่น ซ่อมก๊อกน้ำ ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 • การสัมผัสที่แขน มือ ไหล่ หรือการหอมแก้ม เป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวเพื่อใช้ในการทักทายเมื่อพบเจอกัน หรือกล่าวลากัน
7e7bb108-59b3-4dc9-9425-935c19ea35e9

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โดยปรกติ จะเริ่มเรียนตอน 7.15 จนถึง 13.00 หลังจากนั้นอาจจะเข้าชมรมต่างๆ หรือกลับบ้านก็ได้
 • เรียนประมาณ 6 วิชาต่อวัน
elena-ignatenko-OXcPZoQbzxk-unsplash

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาโปรตุกีส
brandon-morgan-GxbFfu6yRN0-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 80
 • อื่นๆ ร้อยละ 20
evan-wise-D99y38Na5Xo-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • อาหารมื้อหลักของชาวบราซิลคือมื้อกลางวัน และมื้อเย็น
 • อาหารมื้อเช้าจะเป็นมื้อที่ทานง่ายๆ และเบาๆ เช่น ข้าวกับซุปถั่วข้นๆ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม กาแฟ
 • บางครอบครัวอาจมีอาหารทานเล่นในตอนบ่าย
 • สำหรับชาวบราซิลการรับประทานอาหารที่ดี คือการรับประทานอาหารปริมาณมากๆ
 • ชาวบราซิลมีความชื่นชอบและภูมิใจในอาหารของมากๆ การรับประทานอาหารถือเป็นโอกาสอันดีในการใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัว หากไม่สามารถร่วมรับประทานอาหารได้ ควรมีการแจ้งครอบครัวให้ทราบล่วงหน้า
IMG-20180602-WA0000

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

  ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
 • ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

IMG_2148

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ เรียลบราซิล (BRL)
 • 1 THB = R$0.13203
 • สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี อาจเตรียมเงินโดยประมาณ US$1,500** สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (**คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณการเบื้องต้น ไม่รวมถึงค่าท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการควรพิจารณาตามความเหมาะสม)
1520814009936

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ทางตอนเหนือมีสภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น
 • ส่วนทางใต้จะมีสภาพอากาศอบอุ่นและหนาว
 • มีฤดูกาลจะตรงข้ามกับทวีปยุโรป กล่าวคือ ฤดูหนาวในยุโรปจะเป็นฤดูร้อนในบราซิล และฤดูร้อนในยุโรปจะเป็นฤดูหนาวในบราซิล
 • ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิจะอยู่ระดับ 17-24 องศาเซลเซียส และฤดูร้อนตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม อุณหภูมิจะอยู่ระดับ 23 – 30 องศาเซลเซียส

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • 220 Volt 50 Hz
 • ปลั๊กแบบขากลม 2 ขา

Q4 จะมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลให้โรงเรียนหรือไม่?

 • ชาวบราซิลให้ความสำคัญกับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก นักกีฬาส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็กๆ ดังนั้นการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆจำเป็นต้องใช้ทักษะเป็นอย่างสูง ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะอาจสามารถร่วมในบางรายการที่ทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรมไว้ หรือร่วมฝึกซ้อมกับทีม (**ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และความสามารถของแต่ละท่าน ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 100%)