เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-17.00 น. เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัดค่ายปัจฉิมนิเทศให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะ 1 ปี นักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YpysNH23 (the Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study, YES Program) จำนวน 9 คน โดยในกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Dick Custin, Counselor for Public Affairs มาร่วมรับฟังและแชร์ประสบการณ์กับนักเรียนด้วยค่ะ