มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การตรวจสุขภาพของนักเรียนเอเอฟเอส” โดยมี ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565

โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการทำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของนักเรียนเอเอฟเอส รวมไปถึงการประสานงานกับแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ที่เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์กำหนด

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้หารือถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือของอาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเอเอฟเอสในด้านอื่น ๆ อีกด้วย