โอกาสอันดีที่ได้จะพัฒนาทักษะภาษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตผ่านการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์ การศึกษา และทางธรรมชาติ ทดลองใช้ชีวิตในหอพักของโรงเรียน ณ เมืองคาร์ดิฟ ประเทศเวลส์ พร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งยุคกลาง และแสวงหาตัวตนไปในดินแดนมังกรแดงร่วมกับเราตลอด 4 สัปดาห์

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศเวลส์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบริติช ผ่านการเข้าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ณ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษาในหลากหลายพื้นที่ทั้งภายในตัวเมืองคาร์ดิฟฟ์ และเมืองอื่น อาทิ บาธ อ็อกฟอร์ด และ ลอนดอน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยหอพักของโรงเรียน
 • โครงการนี้มีผู้ดูแลชาวไทยผู้มีความรู้และประสบการณ์เดินทางร่วมไปกันกับผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ  วิชาและกิจกรรมเสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสัมพันธ์ไปกันกับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ เวลานั้น ๆ

 • ปิดรับสมัคร

รายละเอียดกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ

*หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์และสภาพอากาศ ณ วันเวลาเดินทาง

CEA Welcome drinks, Pen & Wig, Cardiff

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับใบสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail ที่นักเรียนสมัครในทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์ทาง E-Mail พร้อม Link Zoom สำหรับเข้าสอบ
 • การประกาศผลจะแจ้งกลับทาง E-Mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายใน 7 วันหลังจากทำการสอบเสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 907, 404
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
Email: [email protected] หรือ [email protected]
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์