ทางมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (A.U.A) จัดกิจกรรม Pre-Departure Language & Culture Course ให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ Youth Exchanges and Study program (YES) ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 17 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

โดยในพิธีปิด วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานฑูตประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr.Dick Custin โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และเอเอฟเอสประเทศไทยในการกล่าวบนเวทีในพิธีปิด