มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดพิธีทำบุญ และสักการะท้าวมหาพรหม เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วม ณ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการได้ส่งสารอำนวยพรมายังอาสาสมัคร ผู้ปกครอง นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่า รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกท่าน “เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจการมาครบ 60 ปี และเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยปกปักษ์รักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีสติปัญญาที่ดี และทำสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ” นอกจากนี้คุณสนั่นยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน คือ ต้องมีความรักและความสามัคคี ซึ่งจะช่วยให้มีความสุขในการทำงานร่วมกัน สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตการทำงาน รวมไปถึงชีวิตครอบครัวอีกด้วย”