AFS Site

Brazil (BRA) Latin America http://www.afs.org.br/

Info

ชื่อประเทศ:  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Federal Republic of Brazil)

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก มีชายฝั่งทะเลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศติดกับมหาสมุทรแอตแลนติคมีความยาว 7,491กิโลเมตรส่วนพรมแดนด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทางทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ยกเว้น เอกวาดอร์ และชิลี

เมืองหลวง: บราซิเลีย

ประชากร: ประมาณ 201 ล้านคน ข้อมูล ณ ปี 2013 (มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของโลก) 
อุณหภูมิ ภูมิอากาศ:  อากาศ ทางตอนเหนือมีสภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น ส่วนทางใต้จะมีสภาพอากาศอบอุ่นและหนาว และฤดูกาลจะตรงข้ามกับทวีปยุโรป กล่าวคือ ฤดูหนาวในยุโรปจะเป็นฤดูร้อนในบราซิล และฤดูร้อนในยุโรปจะเป็นฤดูหนาวในบราซิล ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน อุณหภูมิจะอยู่ระดับ 17 - 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนธันวาคม - มีนาคม อุณหภูมิจะอยู่ระดับ 23 - 30 องศาเซลเซียส
เวลา  ช้ากว่าเวลามาตราฐานกรีนิช 3 หรือ 4 ชั่วโมง จึงช้ากว่าไทย 9 หรือ 10 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการปรับเวลาในฤดูร้อน)

ภาษาที่ใช้ทางการ: ภาษาโปรตุเกส ครอบครัวอุปถัมภ์จะพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมาก หรือไม่ได้เลย แต่นักเรียนเอเอฟเอสต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี พอสมควร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส เมื่อเกิดคำถามหรือข้อสงสัย

ศาสนา: ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอริก 73.6 % โปแตสแตนท์ 15.4 % เชื่อในลัทธิจิตวิญญาณ1.3 % ลัทธิวูดู 0.3 % และศาสนาอื่นๆ1.8%

สกุลเงิน: เรียลบราซิล (BRL)

ระบบการศึกษา: โรงเรียนในประเทศบราซิลจะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ / มีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม ปิดเทอมฤดูร้อนจะเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์

 การศึกษาก่อนวัยเรียนจะมีเนิร์สเซอรี่สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี และโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี
 การศึกษาพื้นฐานภาคบังคับฟรีสำหรับเด็กอายุ 6-14 ปี หรือการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรืออายุ  ระหว่าง 15-18 ปี ก็ยังฟรีอยู่ แต่ไม่บังคับ
 นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการจัดสรรให้เรียนในระดับชั้น เกรด 10 -12

สิ่งที่ควรรู้

 อาหารจะไม่หลากหลาย โดยปกติจะมีข้าว ถั่ว (เฟ่ยเจา) เนื้อ สลัด คนบราซิลจะไม่ค่อยกินเนื้อหมูและอาหารทะเล ส่วนใหญ่จะบริโภคเนื้อวัวและไก่
 คนบราซิลจะไม่ซักผ้าทุกวัน บางครั้งจะใส่เสื้อผ้าซ้ำกันติดต่อกันหลายวัน
 โรงเรียนในประเทศบราซิลจะเรียนแค่ครึ่งวัน เริ่มเรียนประมาณ 7 โมงเช้า จนถึงบ่าย 2
 ชุดนักเรียน (uniform) ส่วนมากจะเป็นเสื้อยืดหรือเสื้อโปโลของโรงเรียน ใส่กับกางเกงขายาว บางโรงเรียนจะมีกางเกงวอร์มและเสื้อกันหนาวด้วย
 ทักทายโดยการหอมแก้มและกอด

ประสบการณ์นักเรียนเก่า

แนะนำประเทศบราซิล

ตามเด็กไทย ไปพิชิตสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ บราซิล!!

FAQ Study Abroad in Brazil

Map

Videos

  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่