ญี่ปุ่น ด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ความล้ำสมัยของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตที่มีมนต์เสน่ห์
ประเทศนี้จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังของการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคและความล้ำสมัยอย่างลงตัว สัมผัสความลึกซึ้งดังกล่าวไปกับโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีแห่งอนาคตในบริษัทชั้นนำของประเทศ ตลอดระยะเวลาร่วมโครงการ

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้สมัครเพศหญิง

ข้อมูลเบื้องต้น

  • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 สัปดาห์
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาโดยตรง
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยที่หอพักของโรงเรียน ณ ภูมิภาคคิวชู (Kyushu)
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทที่มีชื่อเสียงทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่น
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

  • วันนี้ – 24 ก.ค. 66
jp2

ขั้นตอนการสมัคร

  • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
    *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 905 , 907
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์