เดนมาร์ก ประเทศที่น่าอยู่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก และมีความปลอดภัยที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของโลก
อีกทั้งยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของบริษัทผลิตของเล่นตัวต่อพลาสติก LEGO และบริษัทเดินเรือ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Maersk

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและอยู่อาศัยที่หอพักของโรงเรียน Ranum Efterskole College เมือง Ranum
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมในชั้นเรียนตามปกติของโรงเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับระดับทักษะและความสนใจ เช่น E-sport, Media and Film, Music, Surfing, Football, Basketball เป็นต้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนในชุมชนต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติ เช่น Study Tour หรือ Camp Activities
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเดนมาร์ก
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • ปิดรับสมัคร
ภาพหน้าจอ (88)

ขั้นตอนการสมัคร

 • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 401 , 403
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์