สัมผัสความหลากหลายที่ ออสเตรเลีย (Australia) ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลายทั้งผู้คนและธรรมชาติ เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของ รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงานและสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก พร้อมใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 เดือน

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนตามปกติ และสามารถเลือกเรียนบางรายวิชาที่ตนเองสนใจได้ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนตามปกติ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • 15  พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565
Aus people-01

ขั้นตอนการสมัคร

 • รับสมัครผ่านระบบ google form: https://bit.ly/3WRWqtg
  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยืนยันการสมัคร
 • รอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร และรายละเอียดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
หมายเหตุ:
- เจ้าหน้าที่จะทำการส่งรายละเอียดสำหรับการสอบข้อเขียนให้กับผู้สมัครผ่านทาง E-mail ที่ได้ให้ไว้
 *** หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง E-mail: [email protected] หรือ [email protected] ***
- หลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ส่วนงานพัฒนาโครงการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 906-907
E-mail: [email protected] หรือ [email protected]
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์