rsa

South Africa

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศแอฟริกาใต้

เปิดประสบการณ์สุดพิเศษไม่เหมือนใคร ดื่มด่ำไปกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความผสมผสานทางภาษา เชื้อชาติ และวิถีปฏิบัติ ณ ประเทศที่ได้รับการขนานนามว่า Rainbow nation ทั้งยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะไปกับเราตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์

วันที่เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
australia

Australia

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย

โอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนท้องถิ่น ณ รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัย รวมทั้งอากาศที่บริสุทธิ์และธรรมชาติที่สมบูรณ์ มาพัฒนาภาษา เพิ่มพูนทักษะ soft skills และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปกับเราตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์

วันที่เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
2

China

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศจีน

ด้วยความรุ่งเรืองทางอารยธรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมาะในการไปศึกษา แสวงหาโอกาสและประสบการณ์ ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสัมผัสกับทัศนียภาพและสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองเฉิงตู (Chengdu) อาทิ พิพิธภัณฑ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

วันที่เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
4

Philippines

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาอย่างช้านานจนได้รับการขนานนามว่า “ยุโรปในเอเชีย” มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับ Intensive English Language Program และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ (Filipino) ในบรรยากาศจากดินแดนพันเกาะไปกับเรา ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์

วันที่เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
5

New Zealand

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย และการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและชนพื้นเมือง สัมผัสความมหัศจรรย์ดังกล่าวไปกับโปรแกรมภาษาวัฒนธรรม และร่วมเดินทางไปในดินแดน “เอาเตอารัว (Aotearoa)” ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์

วันที่เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
1

Japan

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สามารถผสมผสานกลมเกลียวไปกับความทันสมัยอย่างลงตัว มาร่วมดื่มด่ำกับรากวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและร่วมสมัยในสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนต่างแดนในหอพักของโรงเรียนตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ภูมิภาคคิวชู (Kyushu)

วันที่เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
3

India

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศอินเดีย

ประเทศแห่งความหลากหลายทั้งภูมิอากาศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ เมืองเดลี (Delhi) พร้อมได้มีโอกาสทำกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อาทิ การเยี่ยมชมทัชมาฮาล ฝึกโยคะ และดนตรีอินเดีย ทั้งยังได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์

วันที่เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม