ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน” สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจอยากพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ และวัฒนธรรมจีนที่เชื่อมโยงกับวิถีของสังคมไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

**ค่ายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน ระดับ HSK 2 ขึ้นไป**

 

ข้อมูลเบื้องต้นของค่าย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • พัฒนาทักษะด้านภาษา เรียนรู้กับเจ้าของภาษาแบบ 100%
 • Cultural Trip: ทัศนศึกษาสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการปรับตัวของชาวจีนในประเทศไทย
 • เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการลงมือทำ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากมาย

 • 19 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565
DSC02237

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

 • เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาระดับภาษาจีน
 • สัมผัสความหลากหลาย เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีน
 • เรียนรู้วิธีการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
 • ได้พูดคุยกับรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS ผู้ผ่านประสบการณ์จริง ณ ประเทศจีน
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการทำงานในอนาคตได้
 • รับเกียรติบัตรจาก AFS Intercultural Programs Thailand และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ (BLCU)
DSC02110

ขั้นตอนสมัครและชำระเงิน

 • รับสมัครผ่านระบบ https://bit.ly/3qRiSEj
  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยืนยันการสมัคร
 • รอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร และรายละเอียดการชำระเงิน
 • ชำระเงินและส่ง Slip การชำระเงิน มาที่ E-mail: tuang[email protected]
หมายเหตุ: 
- การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับ E-mail ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 พร้อม Slip การโอนเงินจากผู้สมัคร โดยทางเอเอฟเอส ประเทศไทย จะยืนยันสถานะการสมัคร
 ของท่านผ่านทาง E-mail ที่ได้ให้ไว้เท่านั้น
- สำหรับใบเสร็จรับเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถรับได้ในวันที่ทำกิจกรรม
 และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ผู้สมัครที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกรณี