WND_31551
News

ปฐมนิเทศเยาวชนเอเอฟเอส โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58

ภาพงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562 – 2563) ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 (สำหรับนักเรียนตัวจริง) และในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (สำหรับนักเรียนตัวสำรอง) ณ…

DSC_6235
Events

การอบรมเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม Intercultural Learning (ICL)

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรมที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม Intercultural Learning (ICL) เพื่อให้อาสาสมัครและนักเรียนเก่าเอเอฟเอสได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่อง ICL มีมาตรฐานในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักวิชาการ และได้รับการรับรองจาก AFS International ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะเรื่อง…

F87A4215
News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพ โดยคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และคุณชาญชัย  ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง…