เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพ โดยคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และคุณชาญชัย  ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยคุณสายพิณ กุลนพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และคุณ Zhuo Zhengming ผู้อำนวยการฝ่ายจีนร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิ คุณวัฒนะ ตั้งกิจเวทย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ นายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา กรรมการมูลนิธิ และคุณสันติ ส่งเสริมสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจีนร่วมกัน