1
Events, News

AFS Sharing กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ประจำปี 2562

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม AFS Sharing กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ประจำปี 2562 ณโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา #AFSThailand #AFSCSR2019 #AFSeffect  

75464245_187223322397712_1344053764096524288_o
News

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและสร้างความสัมพันธ์กับอาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดภาคอีสาน โดย ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร (Hosting Programs)

เมื่อวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา  ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร (Hosting Programs) โดยผู้อำนวยการฝ่ายและทีมงาน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและสร้างความสัมพันธ์กับอาสาสมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดภาคอีสานได้แก่ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น และ นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครในโรงเรียนอุปถัมภ์ ครอบครัวอุปถัมภ์และสถานที่ฝึกงานในจังหวัดดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เข้าเยี่ยมพบสถานศึกษาและองค์กร ดังนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562…

รูปที่ 3
News, Uncategorized

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนศึกษานารี และโรงเรียนเผยหลี เมืองเจียมู่ซือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อโครงการ AFS One Classroom Exchange และเพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการศึกษาระหว่าง 2 ประเทศ

    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน เผยหลี ตำบลหัวหนัน เมืองเจียมู่ซือ มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ร่วมกับนายหลี่ เจียเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเผยหลี อำเภอหัวหนัน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 โรงเรียน โดยมีนายหยู เจีย หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ สำนักการศึกษาเจียมู่ซือ เป็นประธาน พร้อมทั้งอาจารย์จากโรงเรียนศึกษานารี อาจารย์จากโรงเรียนเผยหลี เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส…

IMG_1730x (1)
Events, News

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University, Beijing Campus) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ และ Prof. Zhang Baojun, Vice President…