เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University, Beijing Campus) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ และ Prof. Zhang Baojun, Vice President มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง และกรุงเทพให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนางานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจีนร่วมกัน และสนับสนุนข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาที่ประเทศจีนให้กับนักเรียนและอาสาสมัครของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย