ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้

กลุ่มนักเรียนประเทศเม็กซิโก จำนวน 5 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ โรงแรม Brighton Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี  ครบตามกำหนด 14 วัน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศเม็กซิโก ขอขอบคุณ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จากโรงแรม Brighton Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี  ทุกท่านที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการทุกคนในช่วง State Quarantine เป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่เยาวชนบางส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โรงแรมจนถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 สำหรับกลุ่มนักเรียนที่ยังอยู่ ณ ประเทศอุปถัมภ์ จำนวน 14 คน  คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ  ประเทศ โคลอมเบีย เปรู ปานามา และปารากวัย ซึ่งมีนโยบายปิดประเทศและปิดน่านฟ้าตามที่ได้แจ้งในประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 มีความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้

  1. นักเรียนประเทศปานามา จำนวน 3 คน เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของรัฐที่โรงแรมเกรซ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก Carlos De Janon กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงปานามาซิตี้ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนจนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในครั้งนี้
  2. นักเรียนประเทศเปรู จำนวน 5 คน มีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยจะเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของรัฐที่โรงแรม Ambassador​ Sukhumvit กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนจนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในครั้งนี้
  3. สำหรับประเทศโคลอมเบีย และปารากวัย ที่ยังไม่สามารถเดินทางได้ เอเอฟเอสประเทศไทยยังคงประสานงานกับ เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเดินทางได้ทันทีเมื่อสถานการณ์ในประเทศอุปถัมภ์นั้นอำนวย อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ยังคอยติดตามดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

 

ในการนำนักเรียนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมทั้งปฎิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลทุกประการ

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 26 มิถุนายน 2563